Exercir

a Espanya

Architecte Tècnic

      i Enginyer de l'Edificació

Estructura

Col·legial

Serveis de

Ventanilla Única

Exercir a Espanya

Condicions per a exercir en l'estat espanyol

COL · LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA

L'obligatorietat de col.legiació s'estableix en l'article 3 de la Llei 2 / 1974 de Col.legis Professionals: «2. És requisit indispensable per a l’exercici de les professions estar incorporat al col·legi professional corresponent ...


VISAT COLEGIAL

El visat col.legial constitueix una de les funcions atribuïdes als Col.legis Professionals per l'art. 5 de la seva Llei reguladora (Llei 2 / 1974) Suposa «un acte corporatiu de naturalesa interna »...


DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

És fi essencial dels Col.legis l'ordenació de l'exercici de la profession Arquitecte Tècnic, i la protecció dels interessos dels usuaris ...


Més Informació

Serveis de Ventanilla Única

Dins de l'objectiu de simplificació administrativa perseguit per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis), destaca l'establiment d'un sistema de finestreta única que permeti als prestadors de serveis, a través d'un únic punt electrònic ia distància, recollir informació sobre els requisits exigits per a l'exercici de la seva activitat, així com poder realitzar tots els necessaris per accedir a les activitats de serveis i al seu exercici.

La Directiva de Serveis ha estat incorporada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, ...


Més Informació

Arquitecte Tècnic
i Enginyer de l'Edificació

Les Professions D'arquitecte Tècnic I Enginyer D'edificació

L'Arquitecte Tècnic ocupa avui, per raó dels coneixements adquirits a la carrera, un paper molt important en el sector de l'edificació. Com generalista que coneix i aplica les tècniques al procés constructiu, és una figura estretament emparentada amb la dels Enginyers Civils que desenvolupen aquesta funció en altres països, especialment de la Unió Europea, així com als Estats Units i Canadà.
La seva intervenció no es limita al disseny i aplicació de les tècniques constructives, sinó que ocupa un paper cada vegada més preponderant en el que és la gestió del procés immobiliari, ...


Més Informació

Estructura Col·legial

L'organització Colegial De L'arquitectura Tècnica

Organització Colegial

El col.lectiu professional d'Arquitectes Tècnics col.legiats puja avui (Novembre 2009), aproximadament, a 57.500 exercents a tot Espanya. L'estructura col legial està formada per cinquanta-cinc Colegios Oficiales, que es coordinen pel Consell General, i que tenen la consideració de Corporacions de Dret Públic.

Existeixen a més organitzacions professionals a nivell de les comunitats autònomes ( "Consells Autonòmics de Col.legis "),...

El Consell General

El col.lectiu professional d'Arquitectes Tècnics, representat pel Consell General, participa activament, tant a nivell nacional com internacional en un ampli ventall de activitats relacionades amb els diferents aspectes de la construcció. A Espanya, el Consell General és membre d'institucions com ara la Associació Espanyola per a la Qualitat (AEC), ...


Més Informació