Exercer

en España

Arquitecto Técnico

      e Enxeñeiro de Edificación

Servizos do

Ventanilla Única

Estrutura

Colexiala

Exercer en España

Condicións para exercer no estado español

COLEXIACIÓN OBRIGATORIA

A obrigatoriedade de colexiación establécese no artigo 3 da Lei 2/1974 de Colexios Profesionais: 2. Será requisito indispensable para o exercicio das profesións estar incorporado ao colexio profesional correspondente cando así o estableza unha lei estatal. A cota de inscrición...


VISADO COLEXIAL

O visado colexial constitúe unha das funcións atribuídas aos Colexios Profesionais polo art. 5 da súa Lei reguladora (Lei 2/1974) Supón «un acto corporativo de natureza interna» ...


DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

É fin esencial dos Colexios a ordenación do exercicio a profesión de Arquitecto Técnico, e a protección dos intereses dos usuarios ...


Máis Información

Servizos do Ventanilla Única

Dentro do obxectivo de simplificación administrativa perseguida pola Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de decembro de 2006 relativa aos servizos no mercado interior (Directiva de Servizos), destaca o establecemento dun sistema de portelo única que permita aos prestadores de servizos, a través dun único punto electrónico e a distancia, conseguir información sobre os requisitos esixidos para o exercicio da súa actividade, así como poder realizar todos os precisos para acceder ás actividades de servizos e ao seu exercicio.

A Directiva de Servizos foi incorporada ao ordenamento xurídico español mediante a Lei 17/2009, do 23 de novembro, ...


Máis Información

Arquitecto Técnico
e Enxeñeiro de Edificación

As Profesións De Arquitecto Técnico E Enxeñeiro De Edificación

O Arquitecto Técnico ocupa hoxe, por razón dos coñecementos adquiridos na carreira, un papel moi importante no sector da edificación. Como xeralista que coñece e aplica as técnicas ao proceso construtivo, é unha figura estreitamente emparentada coa dos Enxeñeiros Civís que desenvolven esta función noutros países, especialmente da Unión Europea, así como en Estados Unidos e O Canadá.
A súa intervención non lle limita ao deseño e aplicación das técnicas construtivas, senón que ocupa un papel cada vez máis preponderante no que é a xestión do proceso inmobiliario,...


Máis Información

Estrutura Colexiala

A Organización Colexial Da Arquitectura Técnica

Organización Colexiala

A ORGANIZACIÓN COLEXIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA O colectivo profesional de Arquitectos Técnicos colexiados ascende hoxe (Novembro 2009), aproximadamente, a 57.500 ejercientes en toda España. A estrutura colexial está formada por cincuenta e cinco Colexios Oficiais, que se coordinan polo Consello Xeral, e que teñen a consideración de Corporacións de Dereito Público.

Existen ademais organizacións profesionais a nivel das Comunidades Autónomas (“Consellos Autonómicos de Colexios”), ...

O Consello Xeral

O colectivo profesional de Arquitectos Técnicos, representado polo Consello Xeral, participa activamente, tanto a nivel nacional como internacional nun amplo abano de actividades relacionadas cos distintos aspectos da construción. En España, o Consello Xeral é membro de institucións tales como a Asociación De Acogida Social Bizitza Berria (AEC),-...


Máis Información