Espainan

jardutea

Arkitekto Tekniko

      Eta Eraikingintzako Ingeniari

Leihatila Bakarreko

Zerbitzuak

Elkargo

antolakuntza

Espainan jardutea

Lanbide-Jardunerako Baldintzak

NAHITAEZKO ELKARGOTZEA

Elkargoko kide egitearen nahitaezkotasuna Lanbide Elkargoei buruzko 2/1974 artikuluko 2. idatz-zatian ezarri da: «Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente ...


ELKARGOAREN IKUS-ONESPENA

Elkargoaren ikus-onespena Lanbide Elkargoei beren Lege arauemailearen 5. artikuluak (2/1974 Legea) egotzitako eginkizunetako bat da. Supone «Barne izaera duen ekintza korporatiboa da» (1989ko abenduaren 27ko AGE), edo, bestela esanda, «elkargokideen lanbide-jarduera kontrolatzeko elkargoko ekintza» ...


LANBIDE-DEONTOLOGIA

Elkargoen funtsezko helburua da Arkitekto Tekniko lanbideen jarduna antolatzea, baita beren elkargokideen...


Gehiago

Leihatila Bakarreko Zerbitzuak

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentarauak (Zerbitzuen Zuzentaraua) —barneko merkatuko zerbitzuei buruzkoak— lortu nahi duen administrazio-sinplifikazioaren helburuaren baitan, nabarmentzekoa da zerbitzuak ematen dituztenei, gune elektroniko eta urrutirako bakar baten bitartez, honakoa ahalbidetuko dien leihatila bakarreko sistema ezartzea: beren jarduera burutzeko eskatzen diren baldintzen inguruko informazioa jasotzea; baita zerbitzu-jardueretara sartzeko eta horietan aritzeko beharrezkoak diren guztiak egin ahal izatea.

Zerbitzuen Zuzentaraua Espainiako ordenamendu juridikora zerbitzu-jardueretarako sarbide libreari eta horietan aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen...


Gehiago

Arkitekto Tekniko
Eta Eraikingintzako Ingeniari

Arkitekto Tekniko Eta Eraikingintzako Ingeniari Lanbideak

Arkitekto Teknikoak, egun, karreran eskuraturiko ezagutzak direla-eta, eginkizun oso garrantzitsua du eraikingintzaren sektorean. Teknikak dakizkien eta eraikitze-prozesuari aplikatzen dizkion generalista gisa, eginkizun hori beste herrialde batzuetan —bereziki, Europar Batasunekoetan, baita Estatu Batuetan eta Kanadan— garatzen duten Ingeniari Zibilenarekin estuki lotuta dagoen irudia da.
Horren esku hartzea ez da mugatzen eraikitzeko teknikak diseinatu eta aplikatzera,...


Gehiago

Elkargo-antolakuntza

Arkitektura Teknikoaren Elkargo-Antolakuntza

Elkargo-Antolakuntza

Elkargokide diren Arkitekto Teknikoen lanbide-multzoan egun (2009ko azaroa), gutxi gorabehera, 57.500 jarduneko daude Espainia osoan. Elkargo-egitura berrogeita hamabost Elkargo Ofizialek osatzen dute, Kontseilu Orokorraren bitartez koordinatzen direnak, eta Zuzenbide Publikoko Korporaziotzat hartzen direnak.

Horrez gain, lanbide-erakundeak daude Autonomia Erkidego mailan (“Elkargoen Kontseilu Autonomikoak”),...

Kontseilu Orokorra

Arkitekto Teknikoen lanbide-taldeak, Kontseilu Orokorrak ordezkatzen duenak, modu aktiboan hartzen du parte, maila nazionalean zein nazioartekoan, eraikuntzaren alderdiekin zerikusia duten hainbat jardueratan.
Espainian, Kontseilu Orokorra honako erakundeen kide da, esaterako: Kalitaterako Espainiako Elkartea (AEC),...


Gehiago